Andersvaliden

Esperanzah! streeft ernaar personen met een handicap zo goed mogelijk te laten participeren aan het festival (podia, parkeerruimten, vrijwilligersteams en gereserveerde lokalen om uit te rusten).